A Roots & Shoots programról bővebben

Rs0145 19 c 900

A program - melynek feladata részben az is, hogy a jövő vezetőit képezze –, nemcsak arra ösztönzi a fiatalokat, hogy megismerjék a Földünket fenyegető világméretű és helyi (vagyis globális és lokális) veszélyeket, hanem segíti őket, hogy felépítsék, megszervezzék és véghezvigyék a saját projektjüket, amely ezeknek a problémáknak a megoldására irányul. A program rendkívüliségét az adja, hogy kiemelten fókuszál a közösségépítésre és eredményességét ennek sikerére alapozza. A Roots & Shoots VÁLTOZÁS, mert pozitív változásokat hoz a közösségek, az emberi környezet és az élővilág számára. A Roots & Shoots KAPCSOLAT, mert összeköti a világ különböző részein élő, különböző korú, származású és egzisztenciájú embereket egy közös cél, egy jobb világ megteremtése érdekében. A Roots & Shoots INSPIRÁCIÓ, mert sikerélményt nyújt, és reményt ad mindenki számára.

A Roots & Shoots program legnagyobb értéke, hogy közösséget szervez, olyan közösséget, amelyhez a fiatalok önként, lelkesedésből csatlakoznak, és éppen ezért idseális esetben képes fenntartani önmagát. Máskor ezeknek a közösségeknek vagy csoportoknak kulturális okokból szükségük van egy összetartó, irányító személyre, legyen az akár tanár, akár diák, mégis, megadják azt a lehetőséget és azokat a kereteket, melyek a gyerekeket, fiatalokat a kallódás helyett a jó cél érdekében végzett közösségi munka, a morális és szociális fejlődés útján tartják.

A legfontosabb egy cél elérésénél, hogy legyünk vidámak, könnyedek, de kitartóak a munkában, élvezzük, amit csinálunk, és akkor az eredmények sem maradnak el. Ha sikerünk van, ünnepeljünk, osszuk meg másokkal, a világgal, ha kudarcunk, akkor tanuljunk belőle. A Roots & Shoots nem elvégzendő feladatok sorozata, hanem a kreativitás, a lelkesedés és a örömmel nyújtott segítség útja. Csoportvezetőként segítsük elő, hogy a gyerekek és fiatalok maguk fedezzék fel a problémákat, adjuk meg a kereteket a közös munkához és hagyjuk, hogy megvalósítsák a terveiket. Így lesz egy csoport sikere az egyén sikere és fordítva. Ne hagyjuk, hogy az akadályok elkedvetlenítsenek, mindig van más út, keressük meg azt!

A tanácsaink tehát röviden: szeressünk együtt dolgozni, legyünk kreatívak és kitartóak, örüljünk a magunk és a mások sikerének, mert mindez a csoport közös sikere. És ne felejtsük el megosztani az örömünket mással. :)

Miért Roots & Shoots (Rügyek és Gyökerek)?

A Rügyek és Gyökerek névnek szimbolikus jelentése van. Dr. Jane Goodall szavai lefordítva magyarul valahogy így hangzanak:

„A mélyben kúszó gyökerek átszakíthatatlan hálója szilárd alapot alkot. A friss rügyek kicsinynek tűnnek, de hogy elérjék a fényt, akár még a falat is áttörik. Képzeld csak el, hogy e falak azok a gondok, melyekkel mi magunk terheljük meg a bolygónkat. Száz-és százezer gyökér és rügy, száz- és százezer ember szerte a világon áttörheti ezeket a falakat. Meg tudod változtatni a világot."

Mitől egyedülálló a Roots & Shoots Hálózat?

A Roots & Shoots hálózat működése Dr. Jane Goodall elvein és rendkívüli jövőképén alapul. Jane Goodall szilárd meggyőződése, hogy a gyerekek és fiatalok valóban képesek arra, hogy megváltoztassák a világot – ez a R&S program legfontosabb része. Csak az kell, hogy a fiatalok rendelkezzenek a megfelelő információval a környezetünkről, hogy bátorítsuk őket, eszközt adjunk a kezükbe, és hogy belássák, amit tesznek, azzal valóban egy lépést tesznek egy jobb jövő felé. Ez az üzenet az, ami valamennyiünket inspirál. A Roots & Shoots program - melynek feladata részben az is, hogy a jövő vezetőit képezze –, nemcsak arra ösztönzi a fiatalokat, hogy megismerjék a Földünket fenyegető világméretű és helyi (vagyis globális és lokális) veszélyeket, hanem segíti őket, hogy felépítsék, megszervezzék és véghezvigyék a saját projektjüket, amely ezeknek a problémáknak a megoldására irányul.