SZENTENDREI ROOTS&SHOOTS CSOPORT

 

 

 

 

 

 

Csoport neve Szentendrei Rügyek és Gyökerek Csoport
Csoportvezető  Eőry Brigitta
E-mail szentendre.rugyek@gmail.com
Város/iskola Szentendre

 

 

 

 

Bemutatkozás, és a korai évek

A projekt lényege az óvodai és iskolai hulladék csökkentése, amelyen keresztül az óvónők igyekeznek felhívni a figyelmet a különböző környezeti problémákra.

Ez az óvodai hulladékcsökkentési és környezeti nevelési akció azt az önkormányzati óvodákban általánosan működő gyakorlatot célozza meg, amely szerint a gyermekek tízóraiját a szülők biztosítják naponta vásárolt és az intézményeknek felajánlott gyümölcsökkel és zöldségekkel.

Az eddigi tapasztalatok szerint ez rengeteg behordott műanyag táskával és zacskóval jár. A negyedik osztályos gyerekek kiszámolták, hogy egy óvodai csoport esetében ez hozzávetőlegesen hány kidobott műanyag zacskót és táskát jelent egy év alatt. A kisiskolások nagyon elborzadtak az eredmény láttán.

Eőry Brigitta, a projekt kezdeményezője 2016 szeptemberében vezette be saját óvodai csoportjában azt a szokást, hogy a szülők a csoport ajtaja elé kiakasztott vászontáskákat használják a vásárláshoz.

Fontos, hogy a szülők a gyerekekkel együtt vásárolják meg a napi zöldség- és gyümölcs-felajánlásokat. A vászontáskákat az óvodások ki is díszítették. Egyik oldalára a csoport névadóit, a méhecskéket festették, a másik oldalra pedig felnőtteknek szóló "zöld" tanácsokat írtak.

A pedagógusok azt tapasztalták, hogy a bevezetett gyakorlat – a hulladék csökkentése mellett – nagyon jó szemléletformáló hatással bír a gyerekek és a szülők körében egyaránt. A pozitív tapasztalatokkal felvértezve más óvódákban is meghirdették ezt a gyakorlatot. Már többen jelezték, hogy örömmel csatlakoznának.

 

2021

December

A szentendrei Egres Úti Tagóvodában működő Szentendrei Rügyek és Gyökerek csoport megkeresése nyomán nagylelkű felajánlást tett a koros fák megőrzésével, alpin faápolással, favágással foglalkozó vállalkozás, a Dzsindzsa Nindzsa
 
Az óvodát szegélyező Sztaravoda-patak melletti fás ligetben - ami jelenleg többféle védelem alatt álló terület - évek óta sorra száradnak ki az invazív fajnak számító fehér akácok, amiket néhány évtizede a lakóházas övezet terjeszkedésekor ültetettek a természetes növénytársulás helyére.
Az elmúlt évek alatt az óvodai környezeti nevelés fontos helyszíne volt ez a terület.
 
 
 
 
Az óvodás gyerekek itt ismerkedhettek salátaboglárkával, bogláros szellőrózsával, mezei tyúktaréjjal, illatos ibolyával és pettyegetett tüdőfűvel, vagy az ijesztő nevű kónya vicsorgóval, mókusokkal, zöld küllővel és az erdők sok más lakójával.
 
2019 júniusában az óvodás családok bevonásával enyves éger csemetéket ültettünk az új fák felnövekedésére alkalmas nyílásokba Dukay Igor, természetvédelmi mérnök szakmai tanácsait követve. Felmerült a hajdani podagrafüves égerliget helyreállításának terve és a közeli erdő fáinak ültetése a lábon száradt akácok helyére. A felmerülő tervek megvalósítását és az utóbbi időben a területen tett természetbúvár sétákat is megakadályozták a veszélyessé váló, pusztuló akácok.
 
A Dzsindzsa Nindzsa nagylelkű felajánlása szerint novemberben saját költségén, térintésmentesen megkezdi - az önkormányzat által engedélyezett - fakivágást és ezzel lehetővé teszi az óvodásoknak, hogy részt vegyenek az aktív természetvédelemben és fokozatosan honos fajokkal ültessék be a területet.
 
Dr. Jane Goodall, aki életre hívta a világot behálózó Roots & Shoots hálózatot, amelynek a Szentendrei Rügyek és Gyökerek is tagja, így írta le a csoportok működését: a felnőttek, mint a „fák gyökerei”, lehetőséget teremtenek a fiatal generációknak, a „fák rügyeinek”, hogy aktívan tehessenek Földünk jövőjéért.
 
Hálás köszönetünk a Dzsindzsa Nindzsáknak!
 

Az októberi inspiráló Bábszínházi előadás utáni faültetési program folytatódik

A koncepció az volt, hogy ahogy az előadásban a magból fa lett, így az ültetésnél is szerettem volna, ha megtapasztalhatják a gyerekek a fák növekedését. Ezért egy facsemete, négy suháng, egy magonc és tatárjuhar magokat választottam az ültetéshez. A másik fontos tényező az volt, hogy mind a négy különböző faj, a tatárjuhar, a csertölgy, a virágos kőris és a nagylevelű hárs termőhelye az óvoda feletti erdőben is megtalálható, kirándulás közben is találkozhatnak vele majd a gyerekek.

Képgaléria

 

 

Az előadás után az udvaron összegyűltünk a nagylevelű hárs csemete és az előkészített ültetőgödör körül. Felnéztünk a hegytetőre és elmeséltem, hogy ennek a hársnak a rokonai odafent élnek a hegyet borító erdőben és a szív alakú leveleikről lehet felismerni őket, meg tavasszal az édes virágillatról, ami körül lengi a virágzáskor. Először ezt a facsemetét ültettük el. A négy csoport gyerekei egymást váltva lapátolták a földet, iszapolták a gödröt, a felnőttek pedig tömörítették a földet.

A következő két napon a négy csoport elültetett a „Sövény-óvodánkba” virágos kőris suhángokat. Ezek egy esővíz elvezető vályúban nőttek, mert a szél a magjukat néhány éve odafújta. Erről a helyről mentettem meg őket a kivágástól, hogy a sövényünkben majd felnőtt fa lehessen belőlük.

Elültettünk még a „Sövény-óvodába” egy csertölgy magoncot, amit szintén mentettem egy házfal mellől, ahol nem tudott volna fává növekedni. Azt is elmeséltem a gyerekeknek, hogy valószínűleg egy szajkó hozhatta a magot az erdőből és dugta el tavaly ősszel, hogy télen majd legyen it ennie, de aztán elfelejtkezett róla, így tavasszal kicsírázott a mag.

Végül minden csoport szélnek eresztett néhány maréknyi tatárjuhar magot, hátha olyan helyen érnek földet, ahol növekedni kezdenek és a 100-ból talán lesz néhány, ami fává cseperedik majd. A tatárjuharról azt meséltem a gyerekeknek, hogy egy igazi kalandor, a Duna másik oldaláról érkezett régen a mi erdőinkbe.

Képgaléria

 

Janegoodall Logo

Minden egyes apró cselekedet számít.
Minden egyes ember, minden egyes nap és minden egyes percben tehet azért hogy jobb legyen a világ.
-
Dr.Jane Goodall

Cím: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 41.

Telefon: Kádár András, 06-30-724-0274

E-mail: info (kukac) janegoodall (pont) hu

Adószám: 18122284-1-42